LeWell, Jyväskylä

Liikkeen ja neurotieteen tiiviskurssi 18.-19.4.2020

Kouluttajana WiseMotion-menetelmän kehittäjä tohtori Hanna Poikonen

 

Lauantai 18.4.

Klo 10.00-11.00 Puhe: Luova liike oppimisen ja kuntoutuksen tehokeinona

Johdanto liikkeen, kognition ja tunteiden aivotoimintaan. Aivojen laaja aktivaatiotason nostaminen nopeuttaa uusien neuroniyhteyksien syntymistä, oppimisprosesseja ja aivojen kuntoutumista. Neurotieteen teorian kautta ymmärrämme, kuinka eri aivojen osat osallistuvat liikkeen tuottamiseen. Ymmärrämme myös liikkeen läheisen yhteyden kognitiivisiin ja tunneprosesseihin aivoissa.

Klo 11.00-11.30 Tauko

Klo 11.30-13.00 WiseMotion-workshop 1: Liikkeen, kognition ja stressin hormonit aivoissa

Terveet aivot ovat dynaamiset – niiden toiminta vaihtelee sulavasti syvästä unesta haastaviin kehollisiin ja älyllisiin suorituksiin. Eri kehon- ja mielentilat syntyvät hormonien, kuten dopamiinin, serotoniinin ja kortisolin, vuorovaikutuksessa. Sopiva kognitiivinen haaste, tunnetietoisuus, luonnollinen liike ja lepo luovat puitteet, jossa hormonit toimivat tasapainoisesti. Workshopilla opimme, kuinka liike ja hengitys muokkaavat stressin ja hyvänolon hormoneja. Neurotieteen avulla ymmärrämme näiden hormonien merkityksen aivojen tasapainoiselle toiminnalle.

Klo 13.00-14.30 WiseMotion-workshop 2: Unen merkitys aivotoiminnalle

Riittävä lepo ja unen eri vaiheet ovat korvaamattomia aivoterveyden ylläpitäjiä. Pitkän ja rauhallisen hengitys- ja liikeharjoituksen kautta saamme välineitä rauhoittumiseen ja unen laadun parantamiseen kokonaisvaltaisen hyvinvointiohjelman suunnittelussa. Neurotieteen teorian avulla ymmärrämme hyvän unen tärkeyden ja unettomuuden moninaiset haittavaikutukset aivotoiminnalle.

 

Sunnuntai 19.4.

Klo 10.00-11.30 WiseMotion-workshop 3: Muisti, keskittyminen ja aivot

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat ovat kasvussa. Elämäntyyli, joka vaatii jatkuvaa huomion kiinnittämistä moneen askareeseen samaan aikaan, on kuormittava aivoille. Toisaalta, aivot kuitenkin tarvitsevat kohtuullisen määrän kognitiivisia haasteita. Tarkkaavaisuutta voidaan parantaa ja aivojen ikääntymistä hidastaa suotuisalla yhdistelmällä monipuolista harjoittelua ja lepoa. Workshopilla opimme luovan liikkeen menetelmiä aivoterveyden ylläpitoon pitkällä tähtäimellä.

Klo 11.30-13.00 WiseMotion-workshop 4: Kehollinen vuorovaikutus

Yksinäisyys ja huono ryhmähenki ovat riskitekijöitä mielen ja kehon terveydelle. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, miten luoda tukeva ja innostava yhteisö niin oppiessa, töissä kuin vapaa-ajalla. Yhteistyön aikana aivot virittyvät samalle taajuudelle ja tämä aivojen harmoninen toiminta mahdollistaa toisen aikeiden ja liikkeiden ennakoinnin tehden yhteistyöstä sulavaa. Workshopilla opimme, miten neuroniverkot luovat yhteisöllisyydentunteen. Kehollisen harjoitteen aikana huomaamme käytännössä, miten niin sanotusti toisen kanssa samalle aaltopituudelle asettuminen tekee yhteistyöstä helppoa ja antoisaa.

 

WiseMotion-menetelmä

 WiseMotion on tohtori Hanna Poikosen kehittämä menetelmä, joka parantaa fyysisiä taitoja, kognitiivisia toimintoja ja tunneilmaisua liikkeen ja neurotieteen avulla. WiseMotion-workshop koostuu liikeharjoitteista,  neurotieteen esitelmästä sekä ryhmäkeskustelusta. Workshopin aikana kehollinen kokemus ja tieteellinen tieto sulautuvat yhteen.

Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää 13-vuotiaista 82-vuotiaisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. WiseMotion on kiertänyt konferensseissa Berliinissä (TU Berlin) ja Bostonissa (Harvard Medical School) sekä festivaaleilla ja instituutioissa, kuten Ikäinstituutti, Kuopio Tanssii ja Soi, Alive Wellness (Hong Kong) ja Institut del Teatre (Barcelona). WiseMotionin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Aivoliitto, Neuroliitto, Tero Saarinen Company, Sanitas Mayores (Espanja) ja International Association for Dance Medicine and Health (IADMS).

Liikeharjoitteet on suunniteltu ylläpitämään aivoterveyttä sekä parantamaan oppimista ja kuntoutusta. Neurotieteen osuudessa Hanna kertoo tutkimustulosten ja audiovisuaalisen materiaalin avulla juuri syntyneestä liikekokemuksestamme neurotieteen näkökulmasta. Hän havainnollistaa esitelmää esimerkein tuoden tuoreimman tieteellisen tiedon käytännön tasolle.

 

Tohtori Hanna Poikonen

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi liikkeen, luovuuden ja musiikin neurotieteestä toukokuussa 2018 (Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto).  Vuosina 2008-2013 ja aloittaen uudelleen 2019 hän työskentelee Zurichissä Sveitsissä aivotutkimuksen parissa (ETH Zurich) perehtyen oppimisen, kivun ja luovuuden neurotieteeseen. 2019 hän oli vierailevana tutkijana Örebron yliopistollisessa sairaalassa Ruotsissa. Diplomi-insinöörin tutkinnossa (Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma, Aalto yliopisto) hän opiskeli pääaineenaan lääketieteellistä tekniikkaa ja laajana sivuaineena neurotiedettä. Hän on suorittanut taideterapian Postgraduate-ohjelman Metáforassa Barcelonassa. Vuodesta 2019, hän on kansainvälisen IADMS-järjestön Dance for Health -komitean jäsen.

Liikkumisen Hanna aloitti katutanssilajeista edeten modernin tanssin kautta nykytanssiin. Erilaisia luovan liikkeen ja meditaation muotoja hän on opiskellut muun muassa New Yorkissa (Gibney Dance, Movement Research), Barcelonassa (La Caldera, Institut del Teatre), Montrealissa (Circuit-Est centre chorégraphique) ja Tokiossa. Tutkiskelut kung fun, tai chin, buton, pilateksen ja somaattisia menetelmien parissa ovat opettaneet hänelle kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehoon ja mieleen.

 

Hinnasto:

Puhe: 25 euroa

1 workshop: 40 euroa

2 workshopia: 70 euroa

4 workshopia ja puhe: 160 euroa

Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -15%

 

Kuva: Jaani Föhr, OuDance-festivaali, Oulu

EN
FI EN