WiseMotionin interaktiivinen verkkokurssi

WiseMotionin vuorovaikutteinen verkkokurssi lauantaina ja sunnuntaina 17.-18.10.2020

Paikka: Zoom

Video WiseMotion-menetelmästä: https://vimeo.com/335283678

WiseMotion on tohtori Hanna Poikosen (FT, liikkeen, tanssin ja musiikin neurotiede) kehittämä menetelmä, joka muokkaa kehollisia taitoja, itsetuntemusta ja sosiaalista vuorovaikutusta liikkeen ja neurotieteen avulla. Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa 13-vuotiaasta aina 80-vuotiaaseen. WiseMotion on vieraillut muun muassa konferensseissa Bostonissa (Harvard Medical School) ja Berliinissä (Swissotel) sekä festivaaleilla ja instituutioissa, kuten Kuopio Tanssii ja Soi, Gibney Dance (New York City), Institut del Teatre (Barcelona) ja Iris (Hong Kong) sekä verkkoalustoilla kuten Dublin Dance Festivaalin Digital Capsule ja IADMS iConference 2020. Tällä hetkellä Hanna jatkaa väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ETH Zurich -yliopistossa Kasvatustieteiden ja korkeakoulutuksen yksikössä erikoistuen kehollisen kognition neurotieteeseen.

Jokaisella workshopilla teemme ohjatun liikeimprovisaation, johon liittyen Hanna kertoo saadusta kokemuksesta neurotieteen näkökulmasta. Hän käy myös läpi lyhyesti, kuinka liikkeen, hengityksen ja musiikin avulla voi lievittää tiettyjä mielen ja kehon epätasapainotiloja. Meillä on myös hyvin aikaa ryhmäkeskustelulle.

WiseMotion Explorers on suunnattu kaikille uteliaille liikkujille liikkeen tai neurotieteen taustasta riippumatta. WiseMotion Explorers -työpajassa liikemateriaali on suunniteltu edistämään kehon ja aivojen prosesseja, jotka ovat keskeisessä asemassa oppimisessa, aivoterveydessä, itsetuntemuksessa ja luovuudessa. Työpajan liikeosuus alkaa hengitysharjoituksella. Johdattelemme kehon ja mielen rauhallisesti liikkeeseen musiikin avulla omaa kehoa aistien. Improvisaation aikana liikumme sulavasti yksilöllisen luovan liikkeen ja etäyhteyden ryhmäaktiviteettien myötä. Jokainen tekee harjoitteen omalla taito- ja kuntotasollaan. Musiikki on läsnä aina hengitysharjoituksesta liikeimprovisaation loppuun asti.

Neurotieteen materiaali ja ryhmäkeskustelu tähtäävät oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen lisäämällä sitä ymmärrystä, joka on oleellisinta fyysisesti ja henkisesti elinvoimaisen ja merkityksellisen arjen ylläpidossa. Neurotieteen osuudessa Hanna kertoo kuvien ja videoiden avulla juuri syntyneestä liikekokemuksestamme neurotieteen näkökulmasta. Hän havainnollistaa esitelmää arjen esimerkein tuoden tuoreimman tieteellisen tiedon käytännön tasolle. Ryhmäkeskustelun aikana jokainen saa mahdollisuuden jakaa työpajan teeman, liikkeen ja tieteen herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia.

 

Lauantai 17.10.

TYÖPAJA 1: Kehollinen kognitio – Oppiminen kehon avulla klo 17.00-18.30

  • Miten miedän mielemme oppiminen (kognitio) liittyy kehomme oppimiseen?
  • Miten liikettä voi käyttää kognitiivisten taitojen parantamiseen?

TYÖPAJA 2: Hengitys, meditaatio ja kirkkaat ajatukset klo 18.30-20.00

  • Miten luoda rauhallinen mutta valpas mielentila meditaation avulla?
  • Miten ylläpitää kyseistä mielentilaa arjessa?

 

Sunnuntai 18.10.

TYÖPAJA 3: Luova liike tieteessä ja teknologiassa klo 17.00-18.30

  • Miten luoda hyvä yhteishenki ja saada osallistujat innostumaan verkkokokouksessa/-opetuksessa?
  • Miten luovaa liikettä voi käyttää STEM (lyhenne englanninkielisistä sanoista Tiede-Tekniikka-Insinööritieteet-Matematiikka) -kokonaisuuden opetuksessa aikuisilla ja lapsilla?

TYÖPAJA 4: Uni luo perusteet terveelle aivojen toiminnalle klo 17.00-18.30

  • Miksi uni on niin tärkeää meidän fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille sekä oppimiselle?
  • Miten unen laatua voi parantaa?

 

Yhden työpajan hinta 35 €

Kaksi työpajaa 55 €

Kaikki neljä työpajaa 99 €

Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -15%

Neurotieteen ennakkomateriaali 10 € / työpaja

Sinulla on pääsy kurssin videotaltiointiin viikon ajan, 25.10.2020 asti.

Saat kurssitodistuksen osallistumisestasi.

Ilmoittautumisen sähköpostitse Hannalle hanna@wisemotionco.com . Voit myös ostaa lippusi suoraan osoitteesta: https://holvi.com/shop/WiseMotion/

 

Lue lisää:

http://kaltio.fi/verkkoartikkeli/sujuu-kuin-tanssi/

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/tanssijan-aivot-kehittyvat-ainutlaatuisella-tavalla 

YLE Uutiset https://vimeo.com/288410145

FI