WiseMotionin interaktiivinen verkkokurssi, marraskuu

WiseMotionin interaktiivinen verkkokurssi lauantaina ja sunnuntaina 28.-29.11.2020

Paikka: Zoom

Video WiseMotion-menetelmästä: https://vimeo.com/335283678

 

Lauantain 28.11.

WORKSHOP 1: Mielikuvitus, havainto sekä sisäisen ja ulkoisen maailman vuoropuhelu  klo 17.00-18.30

  • Miten mielikuvitus aktivoi aivoja? Entä ulkoisen maailman havainnointi?
  • Miten sisäisen ja ulkoisen maailman keskustelua voi käyttää koulutuksessa, kuntoutuksessa ja taiteessa?

WORKSHOP 2: Leikkisyys, oppiminen ja aivot klo 18.30-20.00

  • Mitä on uteliaisuuden, ihmetyksen ja motivaation merkitys aivojen oppimisprosessissa?
  • Miten ruokkia uteliaisuuttaa koulutuksessa, kuntoutuksessa ja taiteessa?

 

Sunnuntai 29.11.

WORKSHOP 3: Neurotieteen oivalluksia terveen muistin vaalimiseksi klo 17.00-18.30

  • Miten ylläpitää muistiterveyttä kognitiivisilla tehtävillä, musiikilla ja liikkeellä?
  • Miten ikääntyminen vaikuttaa aivojen eri osiin?

WORKSHOP 4: Rauhaa mielelle klo 18.30-20.00

  • Mikä tehtävä aivojen sisäisen maailman neuroniverkostolla (joutilaan tilan neuroniverkostolla) on?
  • Miten saavuttaa itsensä kuuntelun rauhallinen olotila, ja miksi sen saavuttaminen on niin tärkeää?

 

Yhden työpajan hinta 35 €

Kaksi työpajaa 55 €

Kaikki neljä työpajaa 99 €

Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -15%

Neurotieteen ennakkomateriaali 10 € / työpaja

Voit katsoa kurssin videotallenteita viikon ajan kurssin päättymisen jälkeen (6.12.2020 saakka)

Saat kurssitodistuksen osallistumisestasi.

Ilmoittautumisen sähköpostitse Hannalle hanna@wisemotionco.com Voit myös ostaa lippusi suoraan PayPal-palvelun kautta sähköpostiosoitteella hanna.poikonen@gmail.com

 

WiseMotion-menetelmän on kehittänyt tohtori Hanna Poikonen (FT, liikkeen, tanssin ja musiikin neurotiede) kehittämä menetelmä, joka muokkaa kehollisia taitoja, itsetuntemusta ja sosiaalista vuorovaikutusta liikkeen ja neurotieteen avulla. Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa 13-vuotiaasta aina 80-vuotiaaseen. WiseMotion on vieraillut muun muassa konferensseissa Bostonissa (Harvard Medical School) ja Berliinissä (Swissotel) sekä festivaaleilla ja instituutioissa, kuten Kuopio Tanssii ja Soi, Gibney Dance (New York City), Institut del Teatre (Barcelona) ja Iris (Hong Kong) sekä verkkoalustoilla kuten Dublin Dance Festivaalin Digital Capsule ja IADMS iConference 2020. Tällä hetkellä Hanna jatkaa väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ETH Zurich -yliopistossa Kasvatustieteiden ja korkeakoulutuksen yksikössä erikoistuen kehollisen kognition neurotieteeseen.

Jokaisella workshopilla teemme ohjatun liikeimprovisaation, johon liittyen Hanna kertoo saadusta kokemuksesta neurotieteen näkökulmasta. Hän käy myös läpi lyhyesti, kuinka liikkeen, hengityksen ja musiikin avulla voi lievittää tiettyjä mielen ja kehon epätasapainotiloja. Meillä on myös hyvin aikaa ryhmäkeskustelulle.

WiseMotion Explorers on suunnattu kaikille uteliaille liikkujille liikkeen tai neurotieteen taustasta riippumatta. WiseMotion Explorers -työpajassa liikemateriaali on suunniteltu edistämään kehon ja aivojen prosesseja, jotka ovat keskeisessä asemassa oppimisessa, aivoterveydessä, itsetuntemuksessa ja luovuudessa. Työpajan liikeosuus alkaa hengitysharjoituksella. Johdattelemme kehon ja mielen rauhallisesti liikkeeseen musiikin avulla omaa kehoa aistien. Improvisaation aikana liikumme sulavasti yksilöllisen luovan liikkeen ja etäyhteyden ryhmäaktiviteettien myötä. Jokainen tekee harjoitteen omalla taito- ja kuntotasollaan. Musiikki on läsnä aina hengitysharjoituksesta liikeimprovisaation loppuun asti.

Neurotieteen materiaali ja ryhmäkeskustelu tähtäävät oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen lisäämällä sitä ymmärrystä, joka on oleellisinta fyysisesti ja henkisesti elinvoimaisen ja merkityksellisen arjen ylläpidossa. Neurotieteen osuudessa Hanna kertoo kuvien ja videoiden avulla juuri syntyneestä liikekokemuksestamme neurotieteen näkökulmasta. Hän havainnollistaa esitelmää arjen esimerkein tuoden tuoreimman tieteellisen tiedon käytännön tasolle. Ryhmäkeskustelun aikana jokainen saa mahdollisuuden jakaa työpajan teeman, liikkeen ja tieteen herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia.

Lue lisää:

http://kaltio.fi/verkkoartikkeli/sujuu-kuin-tanssi/

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/tanssijan-aivot-kehittyvat-ainutlaatuisella-tavalla 

YLE Uutiset https://vimeo.com/288410145

FI