WISEMOTION-KURSSI

Johdanto Neurotieteeseen ja Luovaan Liikkeeseen

24.9.-5.12.2021
(4 viikonloppua ja 3 henkilökohtaista mentorointitapaamista)

ZOOM
(kurssitallenteet saatavilla)

Varaa nyt

WiseMotion-menetelmä parantaa aivoterveyttä, emotionaalista hyvinvointia ja kehollisia taitoja liikkeen, meditaation ja neurotieteen avulla.

Kurssi koostuu liikeharjoituksista, neurotieteen luennoista, keskusteluista ja Henkilökohtaisesta projektista. Workshopit on suunniteltu kohentamaan keskittymistä, pitkittynyttä stressiä, luovuutta ja kehotietoisuutta. Lisäksi keholliset taidot, kuten lihasten ja nivelten liikkuvuus ja tasapaino kehittyvät. Neurotieteen luentojen aikana perehdymme käytännön esimerkkien kautta uusimpiin tieteellisiin tuloksiin ja yhdistämme ne arkipäivän kokemuksiin. Henkilökohtaisen projektin voi suorittaa itsenäisesti aiheen parissa, jonka osallistuja valitsee. Tohtori Hanna Poikonen ohjaa projektia ja ne esitellään kurssin lopuksi.

KURSSI ON SUUNNATTU

Jokainen osallistuja suorittaa Henkilökohtaisen projektin , joka voi olla esimerkiksi kirjoitelma, harjoitusohjelma, video, esitys tai installaatio. Kurssi vastaa 10 ECTS-opintopistettä (European Credit Transfer and Accumulation System), jotka voimme anoa hyväksyttäväksi osaksi yliopisto-, korkekoulu-, tai muita vastaavia opintojasi.

Ammattilaiset ja
opiskelijat terveysaloilla

Fysioterapeutit, toiminta-
terapeutit, psykologit, musiikki-
tai tanssiterapeutit, lääkärit...

Ammattilaiset ja
opiskelijat taiteissa

Kouluttajat, koreografit,
säveltäjät, tanssijat, muusikot, näyttelijät,
kulttuurintuottajat...

Kokonaisvaltaisesta terveydestä
kiinnostuneille

Ihmiset, joilla on kiinnostusta
kokonaisvaltaiseen terveyden kohentamiseen
tai ylläpitoon.

Kurssin sisältö ja aikataulu

Perjantai 24.9, Zoom + tallenne

Zoom + kurssitallenne

JOHDANTO KURSSIIN

Helsinki EET 5 – 6.30 pm
Zurich CET 4 – 5.30 pm
New York City EDT 10 – 11.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

Lauantai 25.9.

Zoom + kurssitallenne

WORKSHOP 1

Sisäisen ja ulkoisen maailman rajapinnalla

– Miten luomme yhteyden ympäristöömme aistiemme avulla?
– Miten aistikokemukset syntyvät aivoissa?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 5 – 6.30 pm
Zurich CET 4 – 5.30 pm
New York City EDT 10 – 11.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

WORKSHOP 2

Kehollinen kognitio

– Miten toimintamme muokkaa aistikokemuksiamme?
– Miten kognitio ja liike kietoutuvat yhteen aivoissa?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 6.30 – 8 pm
Zurich CET 5.30 – 7 pm
New York City EDT 11.30 am – 1 pm
Hong Kong HKT 11.30 pm – 1 am

Sunnuntai 26.9.

Zoom + kurssitallenne

WORKSHOP 3

Tunteet ja ulkoinen maailma

– Miten tunteet vaikuttavat aistikokemuksiin?
– Miten tunteet ja kehollisuus kietoutuvat yhteen aivoissa?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 5 – 6.30 pm
Zurich CET 4 – 5.30 pm
New York City EDT 10 – 11.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

WORKSHOP 4

Unen tärkeys

– Miksi hyvä uni on niin tärkeä kokonaisvaltaiselle terveydellemme ja luovuudelle?
– Miten univaje muokkaa aivojen toimintaa?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 6.30 – 8 pm
Zurich CET 5.30 – 7 pm
New York City EDT 11.30 am – 1 pm
Hong Kong HKT 11.30 pm – 1 am

Maanantai 4.10. – Perjantai 8.10.

HENKILÖKOHTAINEN MENTOROINTI 1

45-minuutin Zoom-tapaaminen, Henkilökohtaisen projektin ohjaus

Lauantai 16.10.

Zoom + kurssitallenne

WORKSHOP 5

Mielikuvituksen ja luovuuden voima

– Miten mielikuvitus ja luovuus voivat ohjata kuntoutumista tai taiteellista prosessia?
– Millainen aivotoiminta mahdollistaa mielikuvituksen ja luovuuden?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 5 – 6.30 pm
Zurich CET 4 – 5.30 pm
New York City EDT 10 – 11.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

WORKSHOP 6

Yksilön ja ryhmän flow-tila

– Miten tekemisen merkityksellisyys ja laatu sulautuvat yhteen flow-tilassa?
– Mitä tapahtuu aivoissa, kun löydämme flowmme?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 6.30 – 8 pm
Zurich CET 5.30 – 7 pm
New York City EDT 11.30 am – 1 pm
Hong Kong HKT 11.30 pm – 1 am

Sunnuntai 17.10.

Zoom + kurssitallenne

WORKSHOP 7

Autonominen hermosto

– Miten autonominen hermosto säätelee terveyttä, oppimista ja luovuutta?
– Miten voimme säädellä autonomista hermostoa liikkeen, hengityksen ja musiikin avulla?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 5 – 6.30 pm
Zurich CET 4 – 5.30 pm
New York City EDT 10 – 11.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

WORKSHOP 8

Rauhallisuutta vagus-hermon kautta

– Miksi hidas hengitys on niin tärkeässä roolissa, kun rauhoitumme?
– Miten voimme aktivoida vagus-hermoa liikkeen, hengityksen ja musiikin avulla?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 6.30 – 8 pm
Zurich CET 5.30 – 7 pm
New York City EDT 11.30 am – 1 pm
Hong Kong HKT 11.30 pm – 1 am

Maanantai 8.11. – Perjantai 12.11.

HENKILÖKOHTAINEN MENTOROINTI 2

45-minuutin Zoom-tapaaminen, Henkilökohtaisen projektin ohjaus

Lauantai 13.11.

Zoom + kurssitallenne

WORKSHOP 9

Sosiaalinen neurotiede

– Miksi sosiaalinen vuorovaikutus on niin tärkeää terveydelle, oppimiselle ja luovuudelle?
– Miten sosiaalinen vuorovaikutus muokkaa aivojemme toimintaa?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET, 4 – 5.30 pm
Zurich CET 3 – 4.30 pm
New York City EDT 9 – 10.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

WORKSHOP 10

Meditaatio paikallaan ja liikkeessä

– Miksi saamme parhaiten yhteyden itseemme ja toisiin rauhallisuuden kautta?
– Miten voimme saavuttaa rauhallisuuden ja kirkkaan mielen yksinkertaisilla liike- ja hengitysharjoitteilla?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 5.30 – 7 pm
Zurich CET 4.30 – 6 pm
New York City EDT 10.30 am – 12 pm
Hong Kong HKT 11.30 pm – 1 am

Sunnuntai 14.11.

Zoom + kurssitallenne

WORKSHOP 11

Kehollinen yhteistyö

– Miten luomme yhteyden toisiin liikkeen avulla?
– Miten jaettu tiedostamaton liike luo turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunteen?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET, 4 – 5.30 pm
Zurich CET 3 – 4.30 pm
New York City EDT 9 – 10.30 am
Hong Kong HKT 10 – 11.30 pm

WORKSHOP 12

Aivot liikkeessä

– Pohdintaa ja yhteenveto – Mitä olemme oppineet kurssin aikana?
– Miten voimme soveltaa tieteellistä tietoamme ja kehollista kokemustamme?

Tapaaminen
Zoomin välityksellä
Helsinki EET 5.30 – 7 pm
Zurich CET 4.30 – 6 pm
New York City EDT 10.30 am – 12 pm
Hong Kong HKT 11.30 pm – 1 am

Maanantai 30.11. – Perjantai 3.11.

HENKILÖKOHTAINEN MENTOROINTI 3

30-minuutin Zoom-tapaaminen, Henkilökohtaisen projektin viimeistely

Lauantai 4.12.

Zoom

HENKILÖKOHTAISIEN PROJEKTIEN ESITTELY

Helsinki EET 4 – 7 pm
Zurich CET 3 – 6 pm
New York City EDT 9 am – 12 pm
Hong Kong HKT 10 pm – 1 am

Sunnuntai 5.12.

Zoom

PALAUTE JA KURSSIN PÄÄTÖS

Helsinki EET 4 – 6 pm
Zurich CET 3 – 5 pm
New York City EDT 9 am – 11 pm
Hong Kong HKT 10 pm – 12 am

KURSSIN HINTA

Hinta

(normaali)

465 €

Lisätietoa Osta nyt

15% alennus

(opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)

395 €

Lisätietoa Osta nyt
Kommentteja

“I found the workshops really helpful and reassuring. Hanna’s approach was great and I really enjoyed the mix between theory and practical work.”

Florence, toimintaterapeutti Lontoo, Englanti

“Really appreciated the elegant combination of dance and neuroscience!”

Tieteilijä Berliini, Saksa

“Warm and good feeling both physically and mentally.”

Ammattitanssija Philadelphia, Yhdysvallat

“Hanna’s guidance was so gentle and inspiring, provide a very relaxed environment. Focus “just” on the body, feels like been to a sanctuary after the class. What we all need to find our way back to our own body! Highly recommend.”

Yvonne, Kokonaisvaltainen terapeutti Hong Kong

"Todella virkistävä kokemus!"

Toimittaja Kuopio, Suomi

"Pidin työpajoissa erityisesti siitä, että luentojen lisäksi ne sisälsivät kehollisia tehtäviä, jotka omalta osaltaan edistivät oppimistani."

Virva, Koreografi Helsinki, Suomi

“I am very happy that I found you Hanna, you are doing a great job and you have a very nice personality!”

Liikevalmentaja Zürich, Sveitsi

WiseMotion-menetelmän on kehittänyt tohtori Hanna Poikonen

 

Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää maailmanlaajuisesti konferensseissa esimerkiksi Harvard Medical Schoolissa (Yhdysvallat) ja Swissotel Berliinissä (Saksa), festivaaleilla ja instituutioissa kuten Sanitas Mayores (Espanja), Kuopio tanssii ja soi, Gibney Dance (New York City), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Espanja) ja Alive Wellness (Hong Kong) sekä verkkoalustoilla kuten Dublin Dance Festival Digital Capsule 2020 ja International Association for Dance Medicine & Science iConference 2020. Tällä hetkellä Hanna tekee väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ETH Zürichissä Kasvatustieteiden ja korkeakouluksen instituutissa keskittyen neurotieteeseen, oppimiseen ja keholliseen kognitioon.

Lisää

Peruutusehdot

Maksu palautetaan kokonaan, jos kurssi peruuntuu järjestäjän puolesta (WiseMotion Community). Jos osallistuja sairastuu yli kolmeksi viikoksi (lääkärintodistus tarvitaan), osallistuja on oikeutettu kurssimaksun palautukseen siltä osin kurssia, jolle hän ei voi osallistua. Vaihtoehtoisesti pääsyä kurssimateriaaliin voidaan pidentää ja Henkilökohtaisen projektin ohjaus ja palautus siirtää myöhempään ajankohtaan.

Tilaa kuukausittainen WiseMotion-uutiskirje